KH&CN - Nền tảng, nguồn lực, kỳ vọng của chuyển đổi nông nghiệp, nông thôn

  • Bạch Quốc Khang
Từ khóa: Nền tảng, nguồn lực, kỳ vọng

Tóm tắt

Năm Canh Tý đi qua với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, nhưng kết cục lại có niềm vui lớn khi Việt Nam là nước có kinh tế tăng trưởng dương hiếm hoi trên thế giới và kiểm soát tốt dịch COVID-19. Góp vào niềm vui lớn của cả nước là GDP khu vực nông nghiệp tăng rõ nét so với cùng kỳ 2019 (theo dự báo tốc độ tăng GDP toàn ngành cả năm 2020 đạt 2,8-3%; giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3-3,2%). Bước sang thập niên mới, để tiếp tục duy trì vai trò bệ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm..., ngành nông nghiệp cần có những chuyển đổi căn bản, trong đó khoa học và công nghệ (KH&CN) phải là nền tảng, là nguồn lực đẩy nhanh chuyển đổi nông nghiệp, nông thôn.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

Bạch Quốc Khang

Chuyên gia KH&CN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ