Số. 235 (2021): Giải pháp và thực tiễn trên thế giới về thành phố thông minh

Những ngày này, cả thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Sau đại dịch, sẽ có nhiều sự biến chuyển lớn về tư duy, lối sống, quản trị xã hội... Ở góc độ chuyên ngành về phát triển kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, cũng là lúc giới chuyên môn, nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới cùng nhìn nhận lại về các mô hình phát triển đô thị cũng như mục tiêu công tác quy hoạch, kiến trúc trong các mô hình đô thị đó hiện nay. Thành phố thông minh là mô hình tương lai của các đô thị trên thế giới, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đô thị, hạn chế những tiêu cực của đô thị hiện tại nhằm giúp trở thành nơi đáng sống hơn. Xây dựng thành phố thông minh là chiến lược phát triển lâu dài. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu, cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn với những chính sách cụ thể về nguồn lực. Đặc biệt, cần lưu ý tới những vấn đề như phân bố chức năng, thiết lập không gian công cộng, đảm bảo vẫn để giao thông, mỗi trường không khí, sử dụng năng lượng, phân bố chức năng một cách hiệu quả... Các thành phố thông minh chỉ có thể được hiện thực hóa với một thể chế hiệu quả. Điều này đòi hỏi các cơ quan chính phủ khác nhau phải gạt bỏ những khác biệt về chuyên môn sang một bên để hoàn thành sứ mệnh và mục đích lớn hơn. Trong số Tạp chí này, KTVN thực hiện chuyên đề:  “Giải pháp và thực tiễn trên thế giới về thành phố thông minh”. Chuyên để lựa chọn giới thiệu một số nội dung mang tính tổng hợp, phân tích các vấn đề về: Sự tác động của đại dịch COVID-19 tới kiến trúc và đô thị,vấn đề giải pháp và thực tiễn trên thế giới về thành phố Tuy nhiên, trong khuôn khổ nhất định, chúng tôi xin đề cập tới những giải pháp phát triển thành phố thông minh tại khu vực Đông Nam Á. Và hẹn vào một dịp khác sẽ giới thiệu các giải pháp của thành phố thông minh tại châu Âu. Với khu vực châu Á, KTVN chọn giới thiệu các vấn đề về: Trung Quốc phát triển thành phố thông minh vượt trội; Ấn Độ với thành phố thông minh khổng lồ ven biển; Malaysia và thành phố thông minh trên đảo; Singapore phát triển thành phố thông minh công nghệ cao. Hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc!

Phát hành ngày: 2021-10-15