Quay trở lại chi tiết bài viết Thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển đô thị biển Việt Nam Tải xuống tải PDF