Giới thiệu về Tạp chí

  • Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn (ISSN: 1859-0357) là một Tạp chí đa ngành, được xuất bản từ năm 2006 theo giấy phép hoạt động báo chí số 164/GP-BVHTT ngày 30/10/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin, và giấy phép hoạt động báo chí in số 1130/GP-BTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp ngày 22/7/2011. Tính đến nay, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn đã trải qua chặng đường 28 năm hình thành và phát triển trên cơ sở của Thông báo Khoa học được xuất bản từ những năm 1994 theo Giấy phép số 91/XB-IN ngày 25/10/1994 của Sở Văn hóa và Thông tin Tỉnh Bình Định.
  • Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn gồm có hai Chuyên san: “Chuyên san Khoa học tự nhiên và kỹ thuật” và “Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn và kinh doanh”. Tạp chí được xuất bản định kỳ 06 số một năm, trong đó mỗi chuyên san được xuất bản định kỳ 03 số một năm. Các bài viết gửi tới Tạp chí đều phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt bởi một thành viên hội đồng biên tập và được bình duyệt kín hai chiều bởi ít nhất hai chuyên gia phản biện có uy tín. Tất cả các bài báo (kể cả tiếng Việt và tiếng Anh) được xuất bản trên Tạp chí đều có cấu trúc và hình thức trình bày theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tất cả các bài báo được chấp nhận đăng đều được hưởng quyền truy cập tự do ngay sau khi xuất bản.
  • Hội đồng biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn gồm các chuyên gia có uy tín khoa học cao đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong nước và nước ngoài như Bỉ, Canada, Australia, Pháp, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc,... Các thành viên của Hội đồng biên tập đều có nhiều công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc các hệ thống trích dẫn ISI, Scopus.
  • Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn đã đóng góp tích cực vào việc quảng bá thông tin khoa học và công nghệ mới từ các nghiên cứu trong và ngoài nước đến độc giả, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, góp phần đáng kể vào công tác đào tạo, nâng cao uy tín của Trường và uy tín của các nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt là hòa nhập từng bước vào hệ thống tạp chí quốc gia, quốc tế.

LIÊN LẠC:
Cơ quan chủ quản:
Trường Đại học Quy Nhơn
Địa chỉ tòa soạn: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3846156; 0256.3846817
E-mail: tapchikhoahoc@qnu.edu.vn
Website: http://js.qnu.edu.vn/