Liên hệ

tapchikhoahoc@qnu.edu.vn

Liên hệ tòa soạn

TS. Trần Năm Trung
Điện thoại 0987045682

Hỗ trợ liên hệ

Nguyễn Thị Hoàng My
Điện thoại 0367014871