Diễn biến lâm sàng của người bệnh sau chọc hút noãn dưới gây mê tĩnh mạch tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

  • Đỗ Thị Liên, Đỗ Văn Lợi, Trần Quỳnh Chi, Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Phượng, Đoàn Thị Bích Lệ, Giáp Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Lan Anh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Từ khóa: Diễn biến lâm sàng, người bệnh chọc hút noãn, gây mê tĩnh mạch

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả diễn biến lâm sàng của người bệnh sau chọc hút noãn dưới gây mê tĩnh mạch tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng thang điểm đau VAS và hệ thống PADSS xem xét 5 tiêu chí: dấu hiệu sinh tồn (mạch, huyết áp), vận động, buồn nôn/nôn, đau, chảy máu để đánh giá người bệnh xuất viện được thực hiện ở 200 của người bệnh sau chọc hút noãn dưới gây mê tĩnh mạch tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh từ tháng 6/2022 tới tháng 5/2023. Kết quả: Các chỉ số tri giác, huyết áp, vận động đều ổn định ở thời điểm T8; 93 trường hợp có thể ra viện khi điểm tại 2 thời điểm T7,T8 = 9 và điểm vận động = 2; 107 trường hợp NB ra viện sau 2 giờ. Kết luận: Thang điểm PADSS là thang điểm an toàn để đánh giá người bệnh ra viện và sau ra viện người bệnh hầu như không xuất hiện biến chứng phải nhập viện

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-29