Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập:  Ngô Huy Hoàng
E-mail: 
ngohoang64@gmail.com

Phó Tổng biên tập:  Trương Tuấn Anh
E-mail: 
tuananhnd69@gmail.com

Thư ký tòa soạn: Lê Thị Huyền Trinh
E-mail: huyentrinhdhdd@gmail.com

Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Thành
E-mail: nguyenthanhnd1990@gmail.com