Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Địa chỉ tòa soạn: Phòng 114 – Tầng 1 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, 257 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: (0228) 649 666  / 0949.679.883
Fax:  (0228) 649 666
E-mail:  jns@ndun.edu.vn
Website: http://jns.vn/