Quay trở lại chi tiết bài viết Diễn biến lâm sàng của người bệnh sau chọc hút noãn dưới gây mê tĩnh mạch tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Tải xuống tải PDF