ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG PHẪU THUẬT PHACO TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ ĐÔNG NĂM 2021

  • Trần Thanh Vân Bệnh viện Mắt Hà Đông
Từ khóa: Tuân thủ quy trình, phòng ngừa nhiễm khuẩn, phẫu thuật phaco

Tóm tắt

Mục tiêu:Đánh giá thực trạng tuân thủ thực hành các quy trình phòng ngừa nhiễm khuẩn của điều dưỡng trong phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Mắt Hà Đông năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá hoạt động tuân thủ quy trình phòng ngừa nhiễm khuẩn của điều dưỡng trên người bệnh phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Mắt Hà Đông từ ngày 01/5/2021 đến ngày 30/10/2021. Trong đó, 214 bảng kiểm quan sát được thực hiện bởi giám sát viên là điều dưỡng trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Kết quả: Quy trình phòng ngừa nhiễm khuẩn đạt kết quả tốt: quy trình xét nghiệm đường huyết trước phẫu thuật; sử dụng kháng sinh dự phòng trước trong và sau phẫu thuật (100%); tuân thủ tốt quy định ra vào khu phẫu thuật và vệ sinh môi trường các bề mặt trong phòng phòng phẫu thuật (>95%). Một số quy trình có sự tuân thủ khá tốt: quy trình chuẩn bị người bệnh trước mổ như bơm rửa lệ đạo, cùng đồ (76,6%), quy trình thay băng (71,5%), quy trình vệ sinh tay (86%), quy trình phân loại chất thải (89,7%), chất lượng không khí phòng mổ (79,2%). Kết luận: Việc tuân thủ quy trình phòng ngừa nhiễm khuẩn của điều dưỡng viên trong phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Mắt Hà Đông đạt kết quả khá tốt. Bệnh viện cần giám sát, tập huấn hướng dẫn các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, nâng cao kiến thức, thái độ của nhân viên y tế trong công tác phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-04