Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG PHẪU THUẬT PHACO TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ ĐÔNG NĂM 2021 Tải xuống tải PDF