Sáng kiến cải tiến móc treo túi nước tiểu tại khoa Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

  • Nguyễn Thị Thanh, Hoàng Mạnh Hà, Nguyễn Thị Kiều
Từ khóa: Móc treo túi nước tiểu

Tóm tắt

1. Tổng quan

- Đặt thông tiểu là phương pháp đưa một ống thông qua đường niệu đạo vào bàng quang lấy nước tiểu ra ngoài nhằm mục đích chẩn đoán và điều trị hoặc để dẫn lưu nước tiểu trong bàng quang.

-Móc treo túi nước tiểu (TNT) được sử dụng trong trường hợp dẫn lưu nước tiểu gián đoạn hoặc liên tục giúp cố định túi nước vào thành giường đúng qui định đảm bảo công tác KSNK

2. Mục tiêu

Giải pháp cải tiến móc treo để cố định túi nước tiểu áp dụng cho người bệnh có đặt sonde dẫn lưu túi nước tiểu cần thay đổi tư thế nhiều lần/ngày

3. Phương pháp

- Thiết kế móc treo giúp điều dưỡng thuận lợi khi cố định túi nước tiểu

-Áp dụng thửnghiệm và điều chỉnh để đưa ra mẫu thiết kế phù hợp

4. Kết quả

- Sau hai lần chỉnh sửa đã hoàn thiện móc treo áp dụng với giường inox thường và giường đa năng (Buồng cấp cứu) (Phụlục 1)

- Móc treo túi nước tiểu làm bằng nhôm hoặc inox được thiết kế đơn giản giúp cố định túi nước tiểu vào thành giường một cách thuận tiện là biện pháp dễ thực hiện, không tốn thời gian, chi phí thấp.

5. Kết luận

- Qua một năm nghiên cứu và áp dụng thực tế giải pháp đã được áp dụng tại khoa đem lại hiệu quả trong công tác chăm người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-15