Quay trở lại chi tiết bài viết Sáng kiến cải tiến móc treo túi nước tiểu tại khoa Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Tải xuống tải PDF