Kiến thức và thực hành về tiêm an toàn của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2019

  • Phạm Thị Luân, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Xuân Giang, Mai Văn Sơn
Từ khóa: Tiêm an toàn, điều dưỡng viên, Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tảkiến thức và thực hành về tiêm an toàn của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đakhoa huyện Vũ Thư năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện từ tháng 06/2019 -12/2019 trên tất cả điều dưỡng viên đang làm việc tại các khoa lâm sàng -Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư bằng bộ câu hỏi chuẩn bịtrước và quan sát kỹ năng thực hành bằng bảng kiểm về các nội dung liên quan tiêm an toàn. Kết quả: Tỷ lệ điều dưỡng viên có kiến thức về tiêm an toàn đạt là 96,0%, tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành đạt cả 4 kỹ thuật tiêm là 21,4%, tỷ lệ điều dưỡng viên thựchành đạt về tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch và tiêm trong da lần lượt là 61,4%; 60%; 52,9 %; 51,4%. Kết luận: Thực trạng kiến thức của điều dưỡng viên về tiêm an toàn là tốt và thực trạng thực hành của điều dưỡng viên về tiêm an toàn chưa tốt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-15