Quay trở lại chi tiết bài viết Kiến thức và thực hành về tiêm an toàn của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2019 Tải xuống tải PDF