Thực trạng tuân thủ quy trình an toàn phẫu thuật lấy thai của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ năm 2019

  • Nguyễn Thị Oanh
Từ khóa: An toàn phẫu thuật lấy thai, nhân viên y tế, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu tiến hành nhằm mô tảthực trạng tuân thủquy trình an toàn phẫu thuật lấy thai của nhân viên y tếtại Bệnh viện Đakhoa Quỳnh Phụ, năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngangvới cỡmẫu 126 ca phẫu thuật mổlấy thai trong thời gian nghiên cứu từ tháng 4 đến tháng 6/2019 tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ. Kết quả: Trong thực hiện công tác trước mổhầu hết các thao tác được nhân viên y tế tuân thủ tốt, thao tác tuân thủ kém nhất là kiểm tra phiếu chuẩn bị trước mổ có tỷ lệ không tuân thủ là 17,5%. Đối với việc thực hiện công tác an toàn phẫu thuật trong mổ, tỷ lệ tuân thủ của nhân viên y tế khá tốt. Các thao tác xác nhận thành viên tham gia phẫu thuật, phương pháp phẫu thuật, vị trí phẫu thuật, xác nhận dụng cụ vô trùng và đeo vòng định danh cho trẻ sơ sinh được thực hiện 100%. Tuy nhiên vẫn có phẫu thuật viên không tuân thủ thao tác xác nhận tên sản phụ (danh tính, định danh sản phụ) chiếm 4,8%. Đối với việc tuân thủ các thao tác trước khi rời phòng phẫu thuật tất cả các thao tác đều được nhân viên y tế thực hiện đầy đủ. Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ quy trình là 66,7%; Tỷ lệ tuân thủ thực hiện quy trình của phẫu thuật viên chính là 94,4%, bác sỹ gây mê là 92,85% và của điều dưỡng là 79,4%; Tỷ lệ tuân thủ bước 1 trước mổlà 71,5%, tuân thủ bước 2 trong mổ là 95,2% và bước 3 sau mổ là 100%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-15