Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng tuân thủ quy trình an toàn phẫu thuật lấy thai của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ năm 2019 Tải xuống tải PDF