Trải nghiệm sự cô đơn của người bệnh lao tại Bệnh viện Phổi Nam Định năm 2019

  • Nguyễn Thị Khánh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Minh Phượng, Trần Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Thanh Mai
Từ khóa: Sự cô đơn, người bệnh lao

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát về thực trạng sự cô đơn của người bệnh lao đang điều trị nội trú tại bệnh viện Phổi Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định lượng kết hợp định tính, 153 người bệnh lao đã tham gia điền câu trả lời phiếu khảo sát, trong đó 10 người bệnh đã được chọn để tham gia phỏng vấn sâu. Kết quả: Mức độ cô đơn thấp (20-34 điểm) chiếm cao nhất 60,1%, cô đơn vừa (35-49 điểm) chiếm 19,0% và cô đơn cao (≥ 50 điểm) có tỷ lệ 20,9%. Điểm cô đơn trung bình của người bệnh là 36,31%, điểm cô đơn thấp nhất là 20 và cao nhất là 72. Buổi tối là thời điểm người bệnh dễ cô đơn nhất. Khi cô đơn người bệnh thường tìm kiếm người nói chuyện hoặc tham gia các hoạt động mang tính giải trí. Kết luận: Mức độ cô đơn ở bệnh nhân điều trị lao nội trú tại bệnh viện Phổi Nam Định khá cao. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-29