Quay trở lại chi tiết bài viết Trải nghiệm sự cô đơn của người bệnh lao tại Bệnh viện Phổi Nam Định năm 2019 Tải xuống tải PDF