Kiến thức, thái độ của sản phụ mang thai lần đầu về vấn đề để mổ lấy thai tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội năm 2015 - 2016

  • Phạm Thúy Quỳnh
Từ khóa: mang thai lần đầu, mổ lấy thai

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ của sản phụ mang thai lần đầu về vấn đề mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2015 – 2016. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 368 sản phụ mang thai lần đầu ở 3 tháng cuối thai kỳ, khám thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016. Kết quả: 19,3% sản phụ mong muốn được mổ lấy thai, càng gần đến ngày sinh mong muốn mổ lấy thai của sản phụ càng cao. 64,9% sản phụ cho rằng mổ lấy thai nhiều biến chứng hơn sinh đường âm đạo, có ảnh hưởng nhiều đến vấn đề cho trẻ bú sớm và gần con muộn hơn so với sinh đường âm đạo với tỷ lệ lần lượt là 65,8% và 62%. Tuy nhiên có 71 sản phụ vẫn lựa chọn mổ lấy thai vì những yếu tố: mổ không đau (33,8%); phần lớn sản phụ có niềm tin mạnh mẽ vào việc mổ lấy thai nhanh hơn (35,2%), sữa về chậm hơn (61,7%), chọn được ngày giờ sinh (67,1%), và âm đạo không bị giãn sau sinh (21,1% ). Sản phụ không tin vào việc con mổ lấy thai sẽ thông minh hơn (60,9%) hoặc mổ lấy thai là phương án tốt nhất cho con (63,3% ) và cho mẹ 62,8%. Kết luận: Hầu hết các sản phụ đều có kiến thức khá tốt về cách sinh, những lợi ích và đôi khi cả những khó khăn cho cả mẹ và con nếu phải mổ lấy thai. Tuy nhiên về lĩnh vực thái độ có sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm mong muốn sinh đường âm đạo và mong muốn mổ lấy thai. Cần có nghiên cứu can thiệp sâu hơn làm tăng sự hiểu biết về kiến thức cũng như về thái độ về vấn đề mổ lấy thai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-07-22