Quay trở lại chi tiết bài viết Kiến thức, thái độ của sản phụ mang thai lần đầu về vấn đề để mổ lấy thai tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội năm 2015 - 2016 Tải xuống tải PDF