Thay đổi kiến thức của người bệnh gút về lối sống và chế độ ăn uống sau can thiệp giáo dục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017.

  • Bùi Thị Hương, Ngô Huy Hoàng, Bùi Thị Khánh Thuận, Phạm Thị Hiếu, Phạm Văn Chung
Từ khóa: Chế độ ăn, hành vi lối sống, gút

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đánh giá sự thay đổi kiến thức của người bệnh Gút về chế độ ăn uống và lối sống sau can thiệp. Phương pháp: Bộ câu hỏi được sử dụng để lượng giákiến thức của người bệnh Gút về những loại thức ăn và lối sống tốt cho họ. Chương trình giáo dục sức khỏe được xây dựng chuẩn mực cho người bệnh Gút. Kiến thức của người bệnh Gút về chế độ ăn uống và lối sống được đánh giá lần 2 trên cùng 1 bộ câu hỏi. Kết quả: Trước can thiệp kiến thức về chế độ ăn uống và lối sống cho người bệnh Gút còn hạn chế, chỉ có một số ít người bệnh hiểu được nguy cơ gây khởi phát cơn Gút cấp của một số thực phẩm thông thường và lối sống có lợi cho người bệnh Gút với điểm trung bình chung kiến thức 7,31 ± 1,68 trên tổng sổ 18 điểm. Sau can thiệp kiến thức về chế độ ăn uống và lối sống cho người bệnh Gút đã được tăng lên đáng kể, 100% người bệnh có kiến thức về chế độ ăn uống và lối sống cho người bệnh Gút với điểm trung bình kiến thức 15,52 ± 1,3 trên tổng số 18 điểm. Kết luận: Kiến thức về chế độ ăn uống và lối sống của người bệnh Gút tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định còn thiếu nhưng đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp giáo dục sức khỏe.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-03-14