Quay trở lại chi tiết bài viết Thay đổi kiến thức của người bệnh gút về lối sống và chế độ ăn uống sau can thiệp giáo dục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017. Tải xuống tải PDF