HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ GIỚI TRONG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI

  • Hà Thị Thúy
Từ khóa: Hội thảo quốc tế, giới, biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro, thiên tai

Tóm tắt

Học viện Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Liên hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UNWOMEN) trân trọng giới thiệu với quý độc giả Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề: “Giới trong Biến đổi khí hậu và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai” sẽ được tổ chức dự kiến 01 ngày từ 7-15 tháng 9 năm 2021 tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Hội thảo tập trung vào 04 chủ đề cơ bản sau:

Chủ đề 1: Các vấn đề lý luận về Giới trong biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai.

Chủ đề 2: Biến đổi Khí hậu và Rủi ro thiên tai - Thực trạng và những vấn đề giới đặt ra trong các lĩnh vực: Quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp, an ninh lương thực, giao thông vận tải, năng lượng quản lý rác thải, thiên tai…

Chủ đề 3: Kinh nghiệm và thực hành của Quốc tế và Việt Nam trong đảm bảo bình đẳng giới trong Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai, bao gồm:

Kinh nghiệm và thực hành trong xây dựng và thực hiện các Chính sách Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai có lồng ghép giới.

Kinh nghiệm và thực hành trong phân tích và lồng ghéo giới trong dự án/mô hình Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai.

Chủ đề 4: Các nội dung khác liên quan đến Giới trong Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai.

Ban Tổ chức Hội thảo rất mong nhận được đăng ký tham gia của quý độc giả quan tâm. Thư đăng ký gửi về địa chỉ email: vietlh@vwa.edu.vn; DĐ: 0973732288.

Xin trân trọng giới thiệu./.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-09
Chuyên mục
THÔNG TIN KHOA HỌC