Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học của Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trong và ngoài Học viện; Thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước liên quan đến giới, phụ nữ và phát triển nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện; Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; hoạt động khoa học và công nghệ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tổng biên tập: TS. Dương Kim Anh

Phó Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thư ký Tòa soạn: ThS. Hà Thị Thúy

Địa chỉ: P410, Tòa nhà 15 tầng (nhà A2), Học viện Phụ nữ Việt Nam - Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3775 4452; (+84) 90-452-2814

Email: tapchikh@vwa.edu.vn

Hội đồng Cố vấn

1. GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

3. GS.TS. Nguyễn Hữu Minh - Nguyên Viện trưởng Viện Gia đình và Giới

Hội đồng Biên tập

1. PGS.TS. Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

2. GS.TS. Lê Ngọc Hùng - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

3. GS.TS. Hoàng Bá Thịnh - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

4. PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

5. PGS.TS. Vũ Công Giao - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. TS. Nguyễn Hải Hữu - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7. ThS. Hà Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

8. TS. Bùi Thị Mai Đông - Học viện Phụ nữ Việt Nam

9. TS. Lương Văn Tuấn - Học viện Phụ nữ Việt Nam

10. TS. Phạm Hồng Hải - Học viện Phụ nữ Việt Nam

11. ThS. Nguyễn Hoàng Anh - Học viện Phụ nữ Việt Nam

12. GS.TS. Antonina Daskina - Hiệp hội Nghề Công tác xã hội Liên bang Nga

13. GS.TS. Ramona Mihaila - Tạp chí Nghiên cứu Giới, Mỹ

14. GS.TS. Rene Wadlow - Hiệp hội Công dân toàn cầu, Mỹ

Quy định về thể lệ đăng bài

1. Là những công trình khoa học nguyên gốc, chưa từng được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác.

2. Có nội dung đáp ứng các quy định theo tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.

3. Phải tuân thủ các quy định về hình thức trình bày của Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam.

4. Bài viết được đánh giá thông qua quỳ trình phản biện và chỉ được đăng tải sau klhi đã được sửa chữa, bổ sung hoàn thiện theo góp ý (nếu có) của chuyên gia phản biện và Ban Biên tập.

5. Tác giả bài viết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, xuất xứ tài liệu trích dẫn.

6. Bài dăng trên Tạp chí được bảo hộ theo Luật Bản quyền. Việc phát hành dưới bất kỳ hình thức nào cần được sự cho phép của tòa soạn.

7. Bài gửi về Ban biên tập theo địa chỉ email tạp chí: tapchikh@vwa.edu.vn.