Đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tại một số cơ sở sản xuất kẹo Sìu Châu thuộc tỉnh Nam Định năm 2023

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: An toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất, kẹo Sìu Châu

Tóm tắt

Ngộ độc thực phẩm truyền thống như bánh, kẹo, mứt…chế biến theo phương pháp thủ công ngày càng gia tăng. Trong số đó, thực trạng về điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các cơ sở sản xuất kẹo Sìu Châu còn nhiều tồn tại và có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây ngộ độc thực phẩm cho người sử dụng. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá điều kiện cơ sở, trang thiết bị vật chất đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại 50 cơ sở sản xuất kẹo Sìu Châu thuộc tỉnh Nam Định năm 2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy các tiêu chí về địa điểm, môi trường đều đạt trên 70%, tuy nhiên chỉ 28% cơ sở được thiết kế theo nguyên tắc một chiều. Tiêu chí về nơi tập kết, xử lý rác thải ở ngoài khu vực sản xuất, không gây ô nhiễm sang khu vực sơ chế, chế biến đạt tỷ lệ cao với 96,0%. Trên 95% nguyên liệu, chất hỗ trợ chế biến, phụ gia thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng và được phép sử dụng. 94% cơ sở có đủ thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm và phù hợp theo quy định. 80% cơ sở có nguyên liệu, thành phẩm được đóng gói và để trên giá, kệ chắc chắn, hợp vệ sinh. Đa số các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đều đảm bảo theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí đạt thấp, cần nâng cấp, bảo dưỡng các điều kiện về thiết kế nhà xưởng; điều kiện nhà vệ sinh, điều kiện con người, vệ sinh bao bì.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-31
Chuyên mục
Bài viết