Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm trực thuộc Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia được thành lập theo giấy phép hoạt động báo in số 644/GP-BTTT ngày 25/12/2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí có mã số ISSN là P-ISSN 2615-9252 (bản in) và E-ISSN 2134-9152 (bản điện tử).

Từ năm 2020, Tạp chí đã được phê duyệt vào danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng giáo sư nhà nước ngành Dược học, ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm và ngành Sinh học. 

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm được xuất bản 04 số/năm, trong đó có 02 số bằng tiếng Anh. Tạp chí đăng tải các bài tổng quan, bài báo khoa học và bài trao đổi ngắn. Tạp chí gồm các lĩnh vực cụ thể sau:

  • Kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm;
  • Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả kiểm nghiệm;
  • Độc chất học thực phẩm;
  • Đánh giá nguy cơ các mối nguy hóa học và sinh học trong thực phẩm;
  • Quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ;
  • Các công nghệ liên quan đến thực phẩm;
  • Đảm bảo và kiểm soát chất lượng thực phẩm;
  • Các vấn đề khác có liên quan đến thực phẩm và an toàn thực phẩm.

Liên hệ

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024. 39335735; Fax: 024.39335738

Thư ký: ThS. Vũ Thị Thu Hương; Email: tapchikntp.nifc@gmail.com / vjfc@nifc.gov.vn

Tổng biên tập: TS. Trần Cao Sơn; Email: sontc@nifc.gov.vn