Đánh giá an toàn thực phẩm của thịt viên và cá viên chiên ở địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: thịt cá viên chiên, oxy hóa chất béo, dầu chiên rán, an toàn thực phẩm

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ oxy hóa của chất béo và hiện trạng tái sử dụng dầu mỡ dùng để chiên rán các sản phẩm cá viên, bò viên, tôm viên tại 9 địa điểm trong 5 ngày liên tiếp, đây là các điểm tập trung bày bán chủ yếu 3 sản phẩm này ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng chất béo trong các sản phẩm này có sự khác biệt rõ rệt, cụ thể: cá viên (15 - 21%), bò viên (11 - 14%), tôm viên (15 - 23%). Vì 03 loại sản phẩm chiên này có nguồn gốc của loại chất béo khác nhau nên dẫn đến mức độ oxy hóa của các sản phẩm này cũng khác biệt thể hiện ở các thông số liên quan đến sự biến đổi của chất béo như: trị số acid, trị số peroxyde và hàm lượng malondialdehyde (MDA). Cụ thể hàm lượng MDA cao nhất ở cá viên, thấp nhất ở bò viên, bên cạnh đó kết quả phân tích cho thấy hàm lượng MDA cao nhất trong sản phẩm chiên được thu nhận ở những ngày cuối của chu kỳ (ngày thứ 4). Trị số acid trong các mẫu dầu chiên có giá trị từ 0 - 1 mg, trị số peroxyde từ 2 - 5,78 meq, hàm lượng MDA dao động từ 0,22 - 2,98 µmol/L. Kết quả cho thấy tại các địa điểm bày bán, người bán tái sử dụng lại dầu chiên và có xu hướng thay dầu sau khoảng 3 - 4 ngày/lần.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-30
Chuyên mục
Bài viết