Xác định hàm lượng 1,3-Olein-2-Palmitin (OPO) trong sữa công thức bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: 1,3-olein-2-palmitin, OPO, Sn2-palmitat, LC-MS/MS, sữa, sản phẩm công thức dành cho trẻ nhỏ

Tóm tắt

1,3-olein-2-palmitin (OPO - Sn2-palmitat) là một loại triacylglycerol có trong sữa mẹ, có tác dụng giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng trong ruột trẻ em và trẻ sơ sinh. Vì có tác dụng tốt đối với khả năng phát triển của trẻ cho nên OPO đã được các nhà sản xuất bổ sung vào sữa công thức dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh. Hàm lượng OPO trở thành một tiêu chí quan trọng đối với chất lượng sữa. Vì vậy, việc xây dựng một phương pháp để phân tích OPO trong các sản phẩm sữa công thức là cần thiết, góp phần đánh giá chất lượng các sản phẩm sữa công thức đang được lưu hành trên thị trường. Trong nghiên cứu này, OPO đã được nghiên cứu xác định bằng sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS) sử dụng cột sắc ký Agilent Poroshell 120 EC-C18, nguồn ion hóa phun điện tử ion dương ESI (+), chế độ theo dõi ion đa phản ứng (MRM - Multiple reaction monitoring). Giá trị sử dụng của phương pháp được xác nhận theo hướng dẫn của Hiệp hội các nhà hóa học phân tích chính thức (AOAC). Kết quả cho thấy phương pháp có tính đặc hiệu tốt, đường chuẩn được xây dựng trong khoảng nồng độ từ 3,0 - 300 µg/kg, giới hạn phát hiện là 1,0 µg/kg, giới hạn định lượng là 3,0 µg/kg; độ chụm và độ đúng với độ lệch chuẩn tương đối (RSD) nhỏ hơn 12% và độ thu hồi dao động từ 89,6 - 112%, đáp ứng yêu cầu theo AOAC. Phương pháp đã được sử dụng để phân tích hàm lượng OPO trong 17 sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh trên địa bàn Hà Nội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-31
Chuyên mục
Bài viết