Xác định amygdalin trong hạt và các sản phẩm từ hạt bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: Amygdalin, chloramphenicol, LC - MS/MS, hạt

Tóm tắt

Amygdalin là một cyanogenic glycosid, một chất độc tự nhiên có trong hạt các cây họ Hoa Hồng, như hạnh nhân, đào, mơ, và có thể xuất hiện trong các sản phẩm thực phẩm có chứa các loại hạt này. Amygdalin sau khi được hấp thu vào cơ thể sẽ bị thủy phân giải phóng ra acid hydrocyanic có khả năng gây ngộ độc cho con người. Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC - MS/MS) với nguồn ion hóa chế độ âm được ứng dụng xây dựng và thẩm định phương pháp xác định amygdalin trên thực phẩm theo hướng dẫn của AOAC. Cloramphenicol được lựa chọn làm chất chuẩn nội. Hệ dung môi pha động sử dụng gồm 2 kênh A (acid formic 0,1%), kênh B (acetonitril) và pha tĩnh là cột symmetry C18 (3 mm × 150 mm, 3,5 μm). Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của amygdalin lần lượt là là 15 μg/kg và 50 μg/kg. Khoảng tuyến tính nằm trong khoảng từ 1,68 - 33,6 ng/mL. Phương pháp có độ thu hồi 86,2 - 110,0%, độ lệch chuẩn tương đối trong khoảng 2,8 - 5,0%. Phương pháp sau thẩm định được áp dụng để xác định hàm lượng amygdalin trong một số mẫu hạt và sản phẩm từ nhân hạt có trên thị trường Hà Nội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-31
Chuyên mục
Bài viết