Chọn lọc và nhận diện vi khuẩn đối kháng nấm bệnh gây hư hỏng quả dâu tây sau thu hoạch

  • Nữ Thảo Nguyễn Kim
  • Ngọc Mai Đinh Thị
  • Hiếu Võ Hoài
  • Hương Lê Thị
  • Huệ Phạm Thị
  • Hạnh Ninh Thị
  • Hoa Lê Vinh
  • Quân Phạm Văn
  • Minh Nguyễn Hồng
Từ khóa: vi khuẩn đối kháng, hoạt tính kháng nấm, kiểm soát sinh học, dâu tây

Tóm tắt

Dâu tây là loại quả có giá trị kinh tế với hương vị thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao và có lợi cho sức khỏe con người. Hiện nay, phương pháp hiệu quả nhất để kiểm soát chất lượng sản phẩm sau thu hoạch là bảo quản dâu tây trong điều kiện lạnh kết hợp với sử dụng thuốc hóa học. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc hóa học trong thời gian dài không chỉ dẫn đến khả năng kháng thuốc của mầm bệnh mà còn gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Quản lý bệnh nấm trên quả dâu tây sau thu hoạch bằng phương pháp kiểm soát sinh học có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành sàng lọc hoạt tính kháng nấm bệnh gây hư hỏng quả dâu tây của 200 chủng vi khuẩn và chọn lọc được chủng VK199. Chủng VK199 có khả năng kháng đồng thời 5 chủng nấm bệnh. Chủng này được định danh là Bacillus siamensis dựa trên phân tích trình tự 16S rDNA. Chủng Bacillus siamensis VK199 có khả năng sinh các enzyme phân giải như cellulase, amylase, protease và chitinase. Thêm vào đó, các thử nghiệm in vivo cũng cho thấy, chủng Bacillus siamensis VK199 có hiệu quả làm giảm triệu chứng bệnh do nấm Botrytis cinerea, Colletotrichum gloeosporioides, Mucor nidicola và Rhizopus delemar gây ra trên quả dâu tây trong quá trình bảo quản.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-05
Chuyên mục
Bài viết