Xây dựng aptasensor điện hóa sử dụng aptamer đặc hiệu phát hiện kháng sinh neomycin trong sữa

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: aptamer Neo6, điện hóa, neomycin, điện cực vàng, aptasensor

Tóm tắt

Sữa và các sản phẩm từ sữa, thường được coi là thực phẩm tự nhiên cân bằng sức khỏe và cân bằng dinh dưỡng, bao gồm các chất dinh dưỡng thiết yếu cho mọi lứa tuổi và là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh bừa bãi, quá liều lượng cho phép, không đúng mục đích sử dụng khiến thực phẩm và các sản phẩm từ động vật nói chung và từ sữa nói riêng có nguy cơ gây hại tới sức khỏe của con người. Những người tiêu dùng nhạy cảm có thể bị dị ứng hoặc thậm chí gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn về sức khỏe. Kháng sinh tồn dư trong một thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh khiến con người khó kiểm soát bệnh tật và gây ra nhiều hệ lụy trong tương lai. Có rất nhiều phương pháp hiện đại được đưa ra nhằm phát hiện kháng sinh trong thực phẩm. Một trong số đó là phương pháp điện hóa. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng aptamer Neo6 và chip nano vàng nhằm chế tạo aptasensor điện hóa có khả năng xác định dư lượng neomycin trong sữa với khoảng tuyến tính là 10 - 3.000 ng/mL cũng như xác định được độ nhạy và độ đặc hiệu của aptasensor khá cao. Bên cạnh đó, chúng tôi đã bước đầu so sánh trên 20 mẫu sữa bổ sung kháng sinh cho thấy kết quả tương đồng với kết quả phân tích được bằng phương pháp LC-MS/MS.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-01
Chuyên mục
Bài viết