Xác định hoạt tính chống oxy hóa của một số thực phẩm bằng phương pháp đo khả năng hấp thụ gốc oxy hóa (ORAC)

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: ORAC, hoạt tính chống oxy hóa, thực phẩm

Tóm tắt

Phương pháp được phát triển để xác định chỉ số hydrophilic-oxygen radical absorbance capacity (H-ORAC) trong thực phẩm. Phương pháp dựa trên khả năng chống lại gốc tự do tạo thành bởi 2,2′-azobis (2-amidino-propane) dihydrochloride (AAPH) ở 37ºC, sử dụng fluorescein là thuốc nhuộm huỳnh quang, dùng đầu dò huỳnh quang để đo mức độ phản ứng với gốc peroxyl. Hoạt tính chống oxy hóa được đánh giá bằng diện tích dưới đường cong (AUC) của mẫu thử so với mẫu trắng. Kết quả được biểu diễn dưới dạng đơn vị ORAC (tương đương số µM Trolox/100g). Phương pháp có độ đặc hiệu tốt, đường chuẩn trong khoảng 5 – 50 µM Trolox, hệ số tuyến tính R2 = 0,9987, độ thu hồi từ 93,2 - 104,0 %, độ lặp lại với RSD < 6,60 %, giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp lần lượt là 5 µM Trolox và 10µM Trolox. Phương pháp đã được áp dụng để xác định chỉ số H-ORAC của 65 mẫu, bao gồm rau củ quả, sản phẩm từ rau củ quả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, kết quả thu được từ 720 - 310878 µM TE/100g.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-01
Chuyên mục
Bài viết