Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm thịt đã chế biến tại một số chợ khu vực nam sông Hương thành phố Huế

  • Tôn Thất Nhuận Thân
  • Ngô Thị Tuyết Mai
  • Phạm Thị Ngọc Lan
Từ khóa: Clostridium perfringens, Coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, sản phẩm thịt đã chế biến, tổng số vi sinh vật hiếu khí

Tóm tắt

Sản phẩm thịt đã chế biến là một trong những loại thực phẩm xuất hiện phổ biến và ngày càng nhiều trong bữa ăn hàng ngày của người tiêu dùng. Vì vậy, việc đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm thịt đã chế biến tại các chợ sẽ cung cấp thêm thông tin về tình trạng nhiễm khuẩn cho các cơ quan quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và người tiêu dùng. Chúng tôi đã khảo sát tình hình ô nhiễm vi sinh vật đối với sản phẩm thịt đã chế biến tại một số chợ ở khu vực Nam sông Hương thành phố Huế với 90 mẫu được phân tích thuộc 03 nhóm là thịt lên men, thịt đóng gói và thịt không đóng gói. Kết quả cho thấy, 100% mẫu đều nhiễm tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms và Escherichia coli, trong đó 100% mẫu Coliforms và E. coli không đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Số lượng vi sinh vật hiếu khí dao động từ 2,7 × 103 - 2,8 × 109 CFU/g, Coliforms từ 1,1 × 104 - 1,5 × 108 MPN/g và E. coli nằm trong khoảng 1,1 × 102 - 9,2 × 105 MPN/g. Không phát hiện thấy sự hiện diện của Clostridium perfringens và Staphylococcus aureus trong số mẫu được kiểm tra.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-13
Chuyên mục
Bài viết