Quyền bình đẳng của người bị buộc tội và bị hại là phụ nữ trong tố tụng hình sự Việt Nam

  • TS. Trần Thị Liên
Từ khóa: Quyền bình đẳng, phụ nữ, tố tụng hình sự, người bị buộc tội, bị hại

Tóm tắt

Quyền bình đẳng của phụ nữ không còn là nội dung nghiên cứu mới của các học giả trong và ngoài nước nhưng việc nghiên cứu nội dung này gắn với các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam thì còn nhiều khoảng trống vẫn đang cần nghiên cứu. Bài viết phân tích các quan điểm khoa học trong và ngoài nước liên quan đến quyền bình đẳng của người bị buộc tội, bị hại là phụ nữ; đồng thời bình luận các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam nhằm tìm ra những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hơn nữa các quy định này trong việc bảo đảm quyền con người nói chung, quyền bình đẳng của người bị buộc tội, bị hại nói riêng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-18