Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học Kiểm sát là Cơ quan báo chí thuộc Trường Đai học Kiểm sát Hà Nội, là diễn đàn trao đổi những vấn đề về khoa học pháp lý và nghiệp vụ kiểm sát; thông tin giới thiệu về các kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý trong và ngoài nước. Năm 2021, Tạp chí Khoa học Kiểm sát phát hành được 06 số với những bài nghiên cứu khoa học và trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu về hình thức và nội dung của một tạp chí khoa học chuyên ngành luật. Tạp chí đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của Lãnh đạo Viện Kiểm sát các cấp, các nhà nghiên cứu và độc giả trong và ngoài ngành Kiểm sát.

   * Địa chỉ: Ban biên tập Tạp chí Khoa học Kiểm sát, Phòng 402, Nhà Hành chính Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Số 59, ngõ 230, đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

   *  Email: toasoantapchikhks@gmail.com

   *  Điện thoại: 04.33581504/04.33581508