Quay trở lại chi tiết bài viết Thủ tục thoả thuận nhận tội ở Đức dưới góc nhìn so sánh với thoả thuận nhận tội ở Hoa Kỳ và những hàm ý cho Việt Nam Tải xuống tải PDF