Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng – Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng

  • ThS. Nguyễn Xuân Hà
Từ khóa: Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán, giả mạo tài liệu kế toán, khai man tài liệu kế toán

Tóm tắt

Trên cơ sở giải thích, đánh giá các dấu hiệu định tội của tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tác giả phân tích những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng và đề xuất các kiến nghị nhằm khắc phục những vướng mắc này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-28