Quay trở lại chi tiết bài viết Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng – Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng Tải xuống tải PDF