Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về ghi âm, ghi hình có âm thanh trong việc hỏi cung bị can, lấy lời khai người tham gia tố tụng

  • PGS. TS. Mai Đắc Biên
  • PGS. TS. Vũ Thị Hồng Vân
  • Mai Thu Hằng
Từ khóa: Ghi âm, ghi hình có âm thanh, điều tra, truy tố, tranh tụng, Kiểm sát viên

Tóm tắt

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) về ghi âm, ghi hình có âm thanh trong việc hỏi cung bị can, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại, lấy lời khai của người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự là quy định mới, có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm chứng cứ chứng minh tội phạm trong giai đoạn điều tra, truy tố được thu thập, bảo quản và sử dụng đúng quy định của pháp luật; bảo đảm việc tranh tụng tại phiên tòa dân chủ, khách quan và bình đẳng, qua đó, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự, khắc phục oan sai và bỏ lọt tội phạm, phù hợp quy định của Hiến pháp năm 2013.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-28