Liên hệ

Tạp chí Khoa học Thể thao
Viện Khoa học Thể dục thể thao
141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ tòa soạn

ThS. Nguyễn Văn Vũ

Hỗ trợ liên hệ

ThS. Doãn Mạnh Cường