Giới thiệu về Tạp chí

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
E-mail: nhduongvkh@yahoo.com

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Trần Hiếu
PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu
PGS.TS. Đặng Thị Hồng Nhung
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
GS.TS. Lê Văn Lẫm
GS.TS. Lê Quý Phượng
GS.TS. Lâm Quang Thành
PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
PGS.TS. Lương Kim Chung
PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn
PGS.TS. Hoàng Công Dân
PGS.TS.BS. Võ Tường Kha
PGS.TS. Bùi Ngọc
PGS.TS. Nguyễn Duy Quyết
TS. Trần Đức Phấn
TS. Ngô Ích Quân
TS. Nguyễn Thị Phương Loan
TS. Đàm Quốc Chính
TS. Vũ Thái Hồng
TS. Trần Kim Cương
TS. Nguyễn Huy Nam
TS. Nguyễn Thy Ngọc
TS. Nguyễn Mạnh Thắng
TS. Phạm Thị Thanh Hương
TS. Vũ Thị Hồng ThuBAN THƯ KÝ TÒA SOẠN
ThS. Từ Thị Thanh Bình
Đào Trúc QuỳnhĐỊA CHỈ
Số: 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình,Hà Nội
Tel: 024.37330286
Email: thongtinthethao@gmail.com