Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Tên Tạp chí:
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bạc Liêu
Cơ quan chủ quản:
Trường Đại học Bạc Liêu
ISSN: 2734-973X
Địa chỉ tòa soạn: Số 178 Võ Thị Sáu, Phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0949763839
E-mail: tapchikhoahoc@blu.edu.vn