Đội ngũ biên tập

Tổng biên tập: Trần Ngọc Hải
E-mail: tnhai@ctu.edu.vn

Phó Tổng biên tập: Trần Thanh Điện
Điện thoại: 0918367579
E-mail: thanhdien@ctu.edu.vn