Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Tên Tạp chí (tiếng Việt): Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ
Tên Tạp chí (tiếng Anh): Can Tho University Journal of Science
Cơ quan chủ quản:
Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ tòa soạn: Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, Đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại: 02923 872 157
E-mail: ctujsvn@ctu.edu.vn
Website: https://ctujsvn.ctu.edu.vn/