Nghiên cứu phát triển bộ điều khiển học lặp cho hệ thống tạo vi giọt chất lỏng theo yêu cầu (droplet-on-demand)

  • Trần Thanh Hằng, Trần Như Chí, Bùi Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân*
  • Lê Văn Chiều
Từ khóa: bộ điều khiển học lặp (ILC), hệ thống tạo giọt theo yêu cầu, hệ thống vi lỏng, kênh tiếp giáp chữ Y.

Tóm tắt

Sự phát triển của hệ thống vận chuyển thuốc và hóa chất vào trong cơ thể đòi hỏi độ chính xác cao nhằm nâng cao hiệu quả và giảm độc tính cùng với các tác dụng phụ của thuốc. Để tạo ra các giọt chất lỏng kích thước chính xác, công nghệ vi lỏng (microfluidic) được biết đến như là phương pháp hiệu quả nhất...

Tác giả

Trần Thanh Hằng, Trần Như Chí, Bùi Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân*

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lê Văn Chiều

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-25
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ