Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu phát triển bộ điều khiển học lặp cho hệ thống tạo vi giọt chất lỏng theo yêu cầu (droplet-on-demand) Tải xuống tải PDF