Giới thiệu về Tạp chí

I. GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ
https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/about/submissions
II. GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam bản B (tên tiếng Anh: Vietnam Journal of Science and Technology - MOST) là tạp chí khoa học uy tín quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyên đăng tải các bài báo khoa học (research article) và bài báo tổng quan (review article) bằng tiếng Việt có chất lượng tốt, nổi bật trong các lĩnh vực khoa học. Chỉ số ISSN của Tạp chí: P-ISSN 1859-4794, E-ISSN 2615-9929.
- Các lĩnh vực cụ thể: 1) Khoa học Tự nhiên; 2) Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; 3) Khoa học Y - Dược; 4) Khoa học Nông nghiệp; 5) Khoa học Xã hội và Nhân văn.
- Tần suất xuất bản: Mỗi tháng xuất bản 01 số.
- Xuất bản bằng tiếng Việt; có tiêu đề, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh.
- Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế của một tạp chí khoa học bao gồm: định dạng theo chuẩn quốc tế, ban biên tập chuyên ngành, phản biện kín (ít nhất 2 phản biện), kiểm tra độ trùng lặp (ít nhất 02 lần), hiệu đính ngôn ngữ tiếng Anh (với tên bài, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh), gắn số DOI khi xuất bản.
* Tạp chí đã được nhiều hội đồng giáo sư ngành, liên ngành tính điểm công trình khoa học, trong đó nhiều hội đồng ngành, liên ngành tính điểm cao từ 0,75 - 1,25 điểm.
Chi tiết xin liên hệ:
113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website: https://b.vjst.vn/
Email: khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn
Tel: +84 24 39436793 - Fax: +84 24 39436794