Chẩn đoán vùng nứt trong dầm bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng kết hợp với mô hình ma trận nhầm lẫn

  • Phạm Minh Nhân, Nguyễn Chí Thiện, Lê Thanh Cao, Đinh Duy Vũ, Lê Bá Tùng, Hồ Đức Duy*
  • Lê Thanh Cao
Từ khóa: chẩn đoán kết cấu, dầm bê tông cốt thép, ma trận nhầm lẫn, năng lượng biến dạng, vùng nứt.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, một phương pháp chẩn đoán vùng nứt cho dầm bê tông cốt thép (BTCT) sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng kết hợp với mô hình ma trận nhầm lẫn được đề xuất. Phương pháp này được sử dụng để chẩn đoán vị trí và chiều dài vùng nứt cho dầm BTCT dưới tác dụng của tải trọng. Dầm được mô phỏng bằng phần mềm ANSYS APDL...

Tác giả

Phạm Minh Nhân, Nguyễn Chí Thiện, Lê Thanh Cao, Đinh Duy Vũ, Lê Bá Tùng, Hồ Đức Duy*

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Lê Thanh Cao

Khoa Xây dựng, Trường Đại học Nha Trang

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-25
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ