Quay trở lại chi tiết bài viết Chẩn đoán vùng nứt trong dầm bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng kết hợp với mô hình ma trận nhầm lẫn Tải xuống tải PDF